O nama

KANTIĆ TOURISTIK

Osjeti razliku putovanja

O nama

KANTIĆ TOURISTIK DOO Tešanj bavi se prevozom putnika u međunarodnom saobraćaju više 30 godina i jedna smo među vodećim firmama u Bosni i Hercegovini za redovni međunarodni autobusni prevoz putnika za Njemačku, Švicarsku, Austriju, Hrvatsku.

Organizujemo turistička putovanja, ljetovanja, zimovanja, evropska putovanja, vikend putovanja, shopping ture i sportska putovanja širom Evrope.

Raspolažemo svim potrebnim resursima za uspješno obavljanje prevoza, gdje je putnicima pružena mogućnost da u najnovijim modernim i konfornim autobusima putuju po čitavoj Evropi. Naša firma zapošljavamo oko 145 radnika, posjeduje vozni park od 100 voznih jedinica od kojih su najviše zastupljeni autobusi respektabilne njemačke marke SETRA (90%) .

Našim dugogodišnjim radom i iskustvom u ovom poslu stekli smo i odgovarajući renome te zadobili povjerenje i naklonost putnika da sigurno i udobno putuju.

Misija nam je da vršimo prevoz pružanjem putniku visoke kvalitetne, sigurne, pouzdane ekonomski i ekološki prihvatljive usluge kako u međunarodnom prevozu tako i u unutrašnjem prevozu, te gradsko-prigradskom prevozu savremenim mobilnim kapacitetima.

Vizija nam je usmjerena na masovan, kvalitetan, siguran autobusni prevoz putnika, u skladu s tržišnim načelima, a na zadovoljstvo svih korisnika prevozne usluge i radnika.

Politiku kvalitete shvaćamo kao kompleksan i cjelovit sustav djelovanja koji će pridonijeti tomu da usluge koje nudimo i pružamo ispunjavaju zahtjeve kvalitete koje nam postavljaju naši korisnici usluga.

Izgradnjom i poštivanjem organizacijske kulture te upotrebom savremenih prevoznih sredstava i brigom o njima planiramo uspostaviti poslovne procese koji mogu udovoljiti svim zahtjevima tržišta na koja smo usmjereni.

Glavni cilj za tržišnu i financijsku uspješnost prevoza jest ta da upotrebom ljudskih potencijala i materijalnih resursa koje posjedujemo ponudimo najkvalitetnije usluge.

Želimo uspostaviti sistem obrazovanja i edukacije koji omogućava da svaki radnik društva bude upoznat s politikom kvalitete, da je razumije i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju, gdje jasno shvaća svoj zadatak i doprinos u tome procesu.

Osnovne korporativne organizacijske vrijednosti i načela su da nastojimo održati visoke međunarodne standarde u obavljanju poslova, težeći još većem poboljšanju kvalitete ponuđenih usluga slijedećim principima i vrijednostima a to je uvažavanje potreba korisnika usluge, znanje, iskustvo i kompetentnost, efikasnost u poslovanju kao savjesnost , sigurnost i pouzdanost.

Zajedno i odgovorno ispunjavajući naše obaveze prema poslu možemo više dodati vrijednosti našem poslovanju, doprinijeti našoj misiji i osigurati još čvršće temelje za budućnost mladih i društva.

Uslovi korištenja i plaćanja